Categories
mandala

Social listening tools การฟังเสียงลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์

Social listening tools การฟังเสียงลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของมนุษย์เกือบทุกคน ดังนั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนปากและเสียงของเรา จึงทำให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

Categories
mandala

การใช้ Social Media Monitoring

การใช้ Social Media Monitoring เราจะใช้ Social Media Monitoring กันไหม? เราควรจะซื้อของเจ้าไหนดี? เพราะก่อนจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ เราก็ต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไร เราจะใช้เครื่องมือนี้แก้ปัญหาอะไรเป็นพิเศษ เพราะถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว Social Media Monitoring ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น